ยินดีต้อนรับสู่ NWOW ไทยแลนด์ – แบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ายอดนิยมทั่วโลก

ช้อปปิ้ง
NWOW LOGO
วิธีการคืนสินค้าและการคืนเงิน
Source : | Author:NWOW | Date : 2022-02-09 | 1104 Views | Share:

1. ภายใน 7 วันนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า คุณลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะคืนสินค้าและรับเงินคืนโดยไม่มีเงื่อนไข

2. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ที่คุณลูกค้าได้รับสินค้า คุณลูกค้ามีสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนสินค้าของคุณกับสินค้าอื่นโดยไม่มีเงื่อนไข หากผลิตภัณฑ์ของคุณลูกค้ามีปัญหาด้านคุณภาพจากโรงงาน คุณยังมีสิทธิ์ในการส่งคืนและรับเงินคืน

3. หลังจาก 30 วันนับตั้งแต่คุณลูกค้าได้รับสินค้า เราจะดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อของคุณลูกค้าตามระเบียบการรับประกัน


*หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าคุณลูกค้าจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบเอง เช่น ค่าขนส่ง และหากมีความเสียหายเทียมของสินค้า ค่าใช้จ่ายจะถูกหักออกจากการสั่งซื้อของคุณลูกค้า


Previous Item: None
Next Item: None