ยินดีต้อนรับสู่ NWOW ไทยแลนด์ – แบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ายอดนิยมทั่วโลก

ช้อปปิ้ง
NWOW LOGO
การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับยานยนต์เชื้อเพลิงทางเลือก (รถยนต์ไฟฟ้า) และการฝึกอบรมการบำรุงรักษา
Source : | Author:NWOW | Date : 2020-09-13 | 1091 Views | Share:

ตั้งแต่วันที่ 5 ถึงวันที่ 13 กันยายน ค.ศ.2020,เพื่อปรับปรุงความตระหนักของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับยานพาหนะพลังงานใหม่ และตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาของการอัพเกรดเครือข่ายอุตสาหกรรมของบริษัท บริษัทได้ฝึกอบรมพนักงาน เพื่อดำเนินการประยุกต์ความรู้และฝึกอบรมการบำรุงรักษาสำหรับยานยนต์เชื้อเพลิงทางเลือก

ก่อนเริ่มการฝึกอบรม,คุณ Shao ที่มาจากศูนย์ฝึกอบรมระดับสูงของอูซี ได้จัดประชุมระดมพลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม นาย Shao กล่าวในที่ประชุมว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เชื้อเพลิงทางเลือกได้พัฒนาขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะยังมีข้อบกพร่องในด้านความทนทาน ด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ด้านการบำรุงรักษาและด้านการจัดการ ฯลฯ แต่ก็ยังมีข้อได้เปรียบเหนือรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงแบบเดิม ความเร็วในการพัฒนายานยนต์เชื้อเพลิงทางเลือกในอนาคตจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

คุณ Shao จากศูนย์ฝึกอบรมระดับสูงอู๋ซี

หลังจากการประชุมระดมพล รองศาสตราจารย์วิทยาลัยวิศวกรรมเทคนิคเจียงซู นาย Chen Shehui, ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมของวิทยาลัยวิศวกรรมยานยนต์ของเจียงซู อู๋ซี นายJin Chuanqi อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกหัดอาวุโสของโรงเรียนวิศวกรรมยานยนต์ นายChen Xiliang อธิบายว่า โครงสร้างและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของรถทั้งคันให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักการทำงานของระบบ การควบคุมการประจุและการคายประจุของแบตเตอรี่ โครงสร้างและการตรวจสอบแบตเตอรี่ที่เก็บพลังงาน ไดรฟ์มอเตอร์และการตรวจสอบ อุปกรณ์เสริมแรงดันสูงและการถอดประกอบและการประกอบ การวินิจฉัยและบำรุงรักษาข้อผิดพลาดทั่วไป และความรู้ทางทฤษฎีอื่นๆ ไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์เสริมและการถอดประกอบและการประกอบ ความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับระบบปรับอากาศและการตรวจสอบ ในระหว่างการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สื่อสารกับอาจารฝึกอบรม และเสนอคำถามและแสดงความคิดเห็น

อาจารย์ Chen Xiliang กำลังอธิบายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รองศาสตราจารย์ Chen Shehui อธิบายความรู้เชิงทฤษฎีให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ที่ปรึกษา Jin Chuanqi กำลังอธิบายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

ผ่านการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวันสุดท้าย

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกำลังทำการทดสอบทฤษฎี

ผู้เข้าอบรมกำลังสอบภาคปฏิบัติ

NWOW จะใช้โอกาสอย่างแข็งขันในการพัฒนายานยนต์เชื้อเพลิงทางเลือก ปรับปรุงความแข็งแกร่งของตนเองอย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงการอัพเกรดของห่วงโซ่อุตสาหกรรม